Send meg en mail anne.linn.sagen@gmail.com Tel; 45450279

Å skinne med sitt - sammen!

Inspirasjon (inspirare) betyr; Å BLÅSE LIV I NOE!

Visste du at det er ca 916 norske ord som slutter på RING. Er det ikke fasinerende hvordan noen av de flotteste verdiladede ordene våre tilhører den kategorien. Berøring, oppmuntring og ikke minst begeistring. Ord skaper virkelighet og det vi gjentar for hjernen blir en sannhet. Og hvor mye veier egentlig et ord?

Jeg er ei jente som samler på ord og begeistres av hva det gjør med tankene mine, kraften min og mine forestillinger hvordan verden henger sammen. Først og fremst er jeg mamma til to herlige inspirerende mennesker. Til daglig jobber jeg som veileder for folk som samhandler med folk i barnehage, skole, barnevern, helse, PPT og andre ressursteam. Det er ulike lærende organisasjoner som på hver sin måte bærer sitt samfunnsmandat på en verdig måte. Jeg jobber også mye med ulike lederteam og lederutviklingsprosesser i privat og offentlig sektor.

Jeg holder ulike kurs/foredrag/refleksjonssamlinger der jeg utfordrer det vante, jakter på mulighetsfokus og synergier gjennom relasjonelle prosesser og perspektiver. Modige dialoger er spennende, dialog handler ikke om likhet, men forskjellighet og det beveger oss fremover.

Jeg samarbeider med Jan Spurkeland og siden 2018 har jeg vært partner og fast medlem i hans nettverk, relasjonledelse - norge. www.relasjonsledelse-norge.no

Som utdannet førskolelærer og veileder/ coach ligger dialogens kraft mitt hjerte nærmest. Det er mange som løfter fram relasjonens viktige grunnmenneskelige kraft og dialogens betydning for mennesket utvikling  - Jaakko Seikkula, Jan Spurkeland og Bakhtin er noen av mine inspirasjonskilder. Her er et udrag fra Literature and spirit: Essay on Bakhtin and his contemporaries, 142 ( Patterson, D. 1988)

Love is the life force, the soul and the idea.

There is no dialogical relation without love,

just as there is no love in isolation.

Love is dialogic.

2020/2021

Nye team - nye muligheter

PROSESSVEILEDER - Sammenslåinger, nye samarbeidspartnere, oppstart av nye team og lederutvikling.
Jeg bistår gjerne lederteam med å skape en ny felles RETNING, jobbe med verdier og skape effektive samhandlingsarenaer. Med vekt på involvering, ansvarliggjøring og forpliktelse samskaper vi ny mening i nye kontekster.
Prosessene har sin faglige hovedforankring fra VERDI OG TILLITSBASERT LEDELSE der formål - verdi og handling er grunntankene vi jobber ut i fra.
Da trenger vi kompetanse om relasjonsledelse, implementering og ledelse av endringsprosesser i et relasjonelt perspektiv.
Kapasitetsbygging, eierskap og forankring er viktige grunnpilarer som kjennetegner gode prosesser. En prosessveileder kan være til god hjelp i et uoversiktlig terreng av kompleksitet og ulike ståsted.
Mitt design er inspirert av Linda Lai; Mening, mestring, medvirkning, medbestemmelse - og litt moro og hennes forskning rundt mestringsledelse og 10 faktor.

Modul 1 - Relasjonsledelse, Lillestrøm april 2021

Jan Spurkeland kommer til Lillestrøm i april 2021- ta kontakt for påmelding!
Modul 1 i Relasjonsledelse gir deg et autorisasjonsbevis.
Du finner informasjon om studiene og modulene her:
www.relasjonsledelse.no