Send meg en mail anne.linn.sagen@gmail.com Tel; 45450279

Å skape felles retning

Inspirasjon (inspirare) betyr " å blåse liv i noe!"

Visste du at det er ca 916 norske ord som slutter på RING. Er det ikke fasinerende hvordan noen av de flotteste ordene tilhører den kategorien. Berøring, oppmuntring og ikke minst begeistring. Ord skaper virkelighet og det vi gjentar for hjernen blir en sannhet.

Jeg er ei jente som samler på ord og begeistres av hva det gjør med forestillingene mine og min måte å være i verden på. Først og fremst er jeg mamma til to herlige mennesker. Til daglig jobber jeg som veileder for folk som samhandler med folk i barnehage, skole, barnevern, helse, PPT og andre ressursteam i både kommunal og privat sektor -  Det er ulike lærende organisasjoner som på hver sin måte bærer sitt samfunnsmandat på en verdig måte.

Jeg holder ulike kurs/foredrag/refleksjonssamlinger der jeg utfordrer det vante, jakter på mulighetsfokus og relasjonelle perspektiver. Modige dialoger er spennende og beveger oss fremover.

Jeg samarbeider med Jan Spurkeland og siden 2018 har jeg vært partner og fast medlem i hans nettverk relasjonledelse - norge. www.relasjonsledelse-norge.no

Som utdannet førskolelærer, veileder og coach ligger dialogens kraft ❤ mitt hjerte nærmest. Jaakko Seikkula, Jan Spurkeland og Bakhtin er noen av mine inspirasjonskilder;

Love is the life force, the soul and the idea.

There is no dialogical relation without love, just as there is no love in isolation.

Love is dialogic.

HØSTEN 2019

NYHETER

PROSESSLEDER - enheter blir slått sammen - jeg hjelper dere med å skape en ny felles plattform, en tydelig retning gjennom relasjonelle samhandlingsarenaer.
Prosessene har sin hovedforankring fra VERDI OG TILLITSBASERT LEDELSE, der formål - verdi og handling er grunntankene vi jobber ut i fra.
Da trenger vi kompetanse om innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser.
Kapasitetsbygging, eierskap og forankring er viktige markører som preger prosessene. Jeg bistår gjerne som prosessleder i et uoversiktlig terreng av kompleksitet og ulike ståsted.
Mitt design; Involvering og medskaping av mening.

28. okt, 2019

Modul 1 - Relasjonsledelse 28 og 29 Oktober i Lillestrøm

Jan Spurkeland kommer til Lillestrøm i oktober- meld deg på!
Du finner informasjon om studiene og modulene her:
www.relasjonsledelse.no