Ta gjerne kontakt - anne.linn.sagen@gmail.com Tel; 45450279

Å skape felles retning...

Inspirasjon (inspirare) betyr " å blåse liv i noe!"

Visste du at det er ca 916 norske ord som slutter på RING. Er det ikke fasinerende hvordan noen av de flotteste ordene tilhører den kategorien. Berøring, oppmuntring og ikke minst begeistring. Ord skaper virkelighet og det vi gjentar for hjernen blir en sannhet.

Jeg er ei jente som samler på ord og begeistres av hva det gjør med forestillingene mine og min måte å være i verden på. Først og fremst er jeg mamma til to herlige mennesker. Til daglig jobber jeg som veileder for folk som samhandler med folk i barnehage, skole, barnevern, helse, PPT og andre ressursteam i både kommunal og privat sektor -  Det er ulike lærende organisasjoner som på hver sin måte bærer sitt samfunnsmandat på en verdig måte.

Jeg holder ulike kurs/foredrag/refleksjonssamlinger der jeg utfordrer det vante, jakter på mulighetsfokus og relasjonsglade perspektiver.

Som utdannet førskolelærer, veileder og coach ligger dialogens kraft Hjerte mitt hjerte nærmest. Jaakko Seikkula, Jan Spurkeland og Bakhtin er noen av mine inspirasjonskilder;

"Love is the life force, the soul and the idea.

There is no dialogical relation without love, just as there is no love in isolation.

Love is dialogic."

20. jun, 2017

Siste nytt

VERDI OG TILLITSBASERT LEDELSE
Formål - verdi og handling
Kompetanse om innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser.
Kapasitetsbygging, eierskap og forankring.