Send meg en mail anne.linn.sagen@gmail.com Tel; 45450279

Å skape felles RETNING

Inspirasjon (inspirare) betyr; Å BLÅSE LIV I NOE!

Visste du at det er ca 916 norske ord som slutter på RING. Er det ikke fasinerende hvordan noen av de flotteste ordene tilhører den kategorien. Berøring, oppmuntring og ikke minst begeistring. Ord skaper virkelighet og det vi gjentar for hjernen blir en sannhet.

Jeg er ei jente som samler på ord og begeistres av hva det gjør med forestillingene mine og min måte å være i verden på. Først og fremst er jeg mamma til to herlige mennesker. Til daglig jobber jeg som veileder for folk som samhandler med folk i barnehage, skole, barnevern, helse, PPT og andre ressursteam i både kommunal og privat sektor -  Det er ulike lærende organisasjoner som på hver sin måte bærer sitt samfunnsmandat på en verdig måte.

Jeg holder ulike kurs/foredrag/refleksjonssamlinger der jeg utfordrer det vante, jakter på mulighetsfokus og relasjonelle perspektiver. Modige dialoger er spennende, dialog handler ikke om likhet, men forskjellighet og det beveger oss fremover.

Jeg samarbeider med Jan Spurkeland og siden 2018 har jeg vært partner og fast medlem i hans nettverk relasjonledelse - norge. www.relasjonsledelse-norge.no

Som utdannet førskolelærer, veileder og coach ligger dialogens kraft mitt hjerte nærmest. Det er mange som løfter fram relasjonens viktige grunnmenneskelige kraft og dialogens betydning for mennesket utvikling  - Jaakko Seikkula, Jan Spurkeland og Bakhtin er noen av mine inspirasjonskilder. Her er et udrag fra Literature and spirit: Essay on Bakhtin and his contemporaries, 142 ( Patterson, D. 1988)

Love is the life force, the soul and the idea.

There is no dialogical relation without love, just as there is no love in isolation.

Love is dialogic.

VÅREN 2020

NYHETER

PROSESSVEILEDER - Sammenslåinger og nye samarbeidspartnere er i vinden!
Jeg bistår gjerne og hjelper dere med å skape en ny felles plattform, opprettholde tydelig retning og skape effektive samhandlingsarenaer. Med vekt på involvering og forpliktelse samskaper vi ny mening i nye kontekster.
Prosessene har sin faglige hovedforankring fra VERDI OG TILLITSBASERT LEDELSE, der formål - verdi og handling er grunntankene vi jobber ut i fra.
Da trenger vi kompetanse om innovasjon, implementering og ledelse av endringsprosesser.
Kapasitetsbygging, eierskap og forankring er viktige grunnpilarer som kjennetegner gode prosesser. En prosessveileder kan være til god hjelp i et uoversiktlig terreng av kompleksitet og ulike ståsted.
Mitt design, inspirert av Linda Lai; Mening, mestring, medvirkning, medbestemmelse - og litt moro

23. og 24 apr, 2020

Modul 1 - Relasjonsledelse 23 og 24 april i Lillestrøm

Jan Spurkeland kommer til Lillestrøm i april- og vi har nå FULLE kursrekker!
Du finner informasjon om studiene og modulene her:
www.relasjonsledelse.no
Det vil bli satt opp nye modul 1 kurs i Lillestrøm høsten 2020