• Å SKAPE GODE MENNESKEMØTER Jeg blir til i møte med deg

  Alle har vi en tanke om hva vi opplever som et godt menneskemøte. Når jeg forstår mer av hvem jeg blir sammen med andre, får jeg større frihet, mer ansvar og et åpnere landskap å utfolde meg i. Når vi tar det ansvaret blir vi tydeligere for oss selv og hverandre. Relasjonskompetanse handler om hva jeg bringer med meg inn i mine menneskemøter. Kurset vil omhandle grunnleggende teori og kunnskap om relasjonskompetanse og relasjonelle ferdigheter som kan trenes. Relasjonen kommer først, før trygghet, før læring og mestring. Den voksne skal ha ansvaret for relasjonen og må ha kompetanse om hvordan en relasjon starter, vedlikeholdes og repareres.
  Du må være "hjemme" for å kunne ta imot "besøk."
  Barnehagens kvalitet avslører seg i menneskemøtene.

 • PEDAGOGISK LEDELSE Bevissthet rundt vårt samfunnsmandat og samhandling mot felles mål

  Pedagogisk ledelse handler om å sette i gang og lede refleksjons og læringsprosesser. Bevissthet og felles forståelse rundt vårt samfunnsmandat er tema vi tar opp på kurset. og hva det betyr i praksis. At JEG har ansvaret for barns trivsel ; altså at MIN innstilling definerer DIN trivsel og at det er JEG som har ansvaret for relasjonen. Også de jeg synes er kompliserte og utfordrende. Det å være pedagogiske leder handler om din evne og dine ferdigheter til å lede både deg selv, barn og barnegrupper og medarbeidere. Her får du enkle og gode verktøy som kan fremme ansvarlighet og forpliktelse. Øvelser, hjemmeoppdrag og oppfølging blir vektlagt.

 • DET MAGISKE SPRÅKET Lekent samspill og inkluderende leke, lærings, omsorg og danningsmiljø.

  Noen deler vi språk med og andre ikke. Kroppen vår viser uansett vei der ord er et hinder. Gjennom felles leketema og lekent samspill kan leken få gode kår for vennskap, utforskning og lekelæreglede. Barn leker fordi det er gøy og det er de voksne i barnehagen som skal ha bevissthet og kunnskap om hva som skal til for å starte, verne og berike lek. Med den bevisstheten kan barnehagen oppnå inkluderende LEKEVERD for ALLE barn. I leken deler vi livskraft og begeistring. Er du som arbeider i barnehagen "skrudd" på og våken? Er du tett på og tilstede i øyeblikket?