• Anerkjennende samtaleledelse i et relasjonelt perspektiv

  Din relasjonskompetanse påvirker din ledelse og profesjonelle samhandling. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker (Spurkeland, 2012). Dette er grunnmuren i en tillits- og verdibasert tilnærming til ledelse og samhandling.

  Guide til den gode samtale er utarbeidet og forankret i lys av en relasjonsorientert og veiledningsfaglig tilnærming. Modellen bygger på relasjonskompetansens tre grunnpremisser; tillit, menneskeinteresse og dialogferdigheter. Den brukes i medarbeidersamtaler, tverrfaglige møter, avdelingsmøter og foreldresamtaler med god effekt (Kversøy, Hartvigsen, Øverenget og Tveiten, 2018.)

  Kurset tar for seg grunnleggende elementer i relasjonskompetanse. Det gis en innføring i modellen “Guide til den gode samtale” og legges opp til praktiske øvelser knyttet til modellen.

 • Innføring i veiledning og coaching - grunntanker og enkle verktøy

  Dette kurset gir deg en innføring i veiledning og coaching og grunntankene som dette feltet hviler på. Jeg vil legge vekt på øvelse og tilbakemeldinger. Her kan du få påfyll til verktøykassa di. Veiledning er en istandsettelsesprosess der enkeltmenneske selv har ansvar for sin utvikling. Veiledning er en "bærefri" sone.

 • Lederutvikling - modige dialoger

  Det krever en hel kommune å hjelpe et barn til god omsorg og livsmestring. Foreldre, barnehager, skoler, helse, barnevern osv må sammen skape gode sammenhenger for livsmestring og livsglede. Respekt for hverandres kompetanse utvider kompetansen for begge. Jeg vil kunne hjelpe til i prosesser der ulike enheter trenger hjelp og støtte til å bli bedre kjent med hverandre og skape felles forståelse for formål, verdi og handlingsforpliktelser. Fra meg og mitt - til VI og vårt.