Lillestrøm kommune v/ Kommunalsjef barnehage Julie Størksen Hagesæter

Lillestrøm kommune v/ Styrer Elisabeth Odden

Lillestrøm kommune, Canvas barnehagene v/ Jane Ophus

Aurskog Høland kommune  v/ Enhetsleder Barnevern Gerd Schumann

Lørenskog kommune v /Enhetsleder Cecilie Fremo Bergkvam

Rælingen kommune, FUS barnehagene v/ Roger Husby

Bydel Alna Oslo v/ Barnehagesjef Monica Røtvold Joteig

Halden kommune v/ styrer Tommy Andre Larsen

Ullenasker kommune v/ Ingvill Flyåker

Forfatter og foredragsholder; Jan Spurkeland - Relasjonsledelse.no

 

 

 

Prosessledelse - sammenslåinger og fusjoner

Østersund barnehage v/ Margunn Hammer og Ann Kristin Lunde

Tienbråten barnehage v/ Veera Nygård og Anita Eriksen

Lillestrøm kommune v/ Anne Hauglid

Tverrfaglig forum v/ Åse Marit Moe

Fet kommune - Barnevern, helse og PPT v/ Åse Marit Moe

Fet kommune PPT v/ Kjersti Heitun Jørgensen

Ullensaker kommune v/ Bodil Moe